Sattahip

รับประกอบพิธี

ลอยอังคารอัฐิ / เถ้ากระดูก

เรือลอยอังคาร โดย หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล) seal โดย เรือตรี ชาญฤทธิ์ เกตุแก้ว

อัตราค่าบริการ

25 ที่นั่ง ราคา 2,500 บาท
35 ที่นั่งขึ้นไป ราคา 3,500 บาท

อัตราค่าบริการ

เรือ น.ส.ร. 4

ไม่เกิน 25 ที่นั่ง ราคา 2,500 บาท

อัตราค่าบริการ

เรือ น.ส.ร. 5

ไม่เกิน 35 ที่นั่ง ราคา 3,500 บาท

วันและเวลาทำการ

วันราชการและวันหยุดราชการ

09:00 , 10:00

11:00 , 12:00 , 13:00

14:00 , 15:00 , 16:00

ออกเรือ 1 เที่ยว ใช้เวลาภายใน 40 นาที

ขั้นตอนการใช้บริการ

แจ้งวันเวลา และเตรียมอุปกรณ์ 3 อย่าง ดังนี้

เงินเหรียญบาท 50 เหรียญ

รูปถ่ายผู้เสียชีวิต
ที่ตั้งหน้างานศพ
(แล้วแต่สะดวกที่จะนำมา)

อัฐิและอังคารที่จะลอย


สิ่งที่ทางเรือเตรียมให้

สนใจติดต่อ

เรือตรี ชาญฤทธิ์ เกตุแก้ว

สถานที่จอดเรือ

ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือ
สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เบอร์ติดต่อ

062 636 5924

Facebook

เรือลอยอังคาร สงครามพิเศษทางเรือสัตหีบ

ยินดีให้คำปรึกษาการประกอบพิธีลอยอังคาร

ลอยอังคารอัฐิ / เถ้ากระดูก ขั้นตอนการประกอบพิธี รวมถึงสิ่งที่ต้องเตรียมในพิธี